KAIP TAMPAME PAVERGTAIS

Nuo vaikystės išmokome su skirtingais žmonėmis elgtis skirtingai. Vienaip su tais, kurių prisibijome, kitaip – su tais, kurie mūsų prisibijo… Tampame chameleonais ir apie tai net nebemąstome bent jau tol, kol kito žmogaus pamatymas neįprastoje jam šviesoje nepriverčia aiktelėti iš nuostabos – kas čia vyksta? Prisimenu, kaip nejauku buvo dalyvauti ką tik vykusiame pokalbyje, kurio…