KAS MES, DĖL KO MES IR KUR LINK EINAME…

Pritaikant vien anatomijos žinias, žmogui padėsime kritiniais atvejais, kai yra pavojus gyvybei, bet gyvenimo kokybei ir savijautai, ypač su metais, poveikis darosi vis mažesnis. Pradėjus taikyti psichologijos žinias, efektas didėja. Žmogus pradeda geriau orientuotis gyvenime ir savo proto bei jausmų labirintuose. Pradedama pažinti save. O prie viso to dar prijungus filosofiją (meilę išminčiai), tampame brandesni.…